TỔNG HỢP CÁC LOẠI TRẠNG TỪ TRONG TIẾNG HÀN

Trạng từ hay còn được gọi là phó từ là từ dùng để bổ nghĩa cho các động từ, tính từ hay các trạng từ khác.

Xem chi tiết

Đăng ký