ĐẠI HỌC HANKUK - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ TOP 30 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI SEOUL

Đại học Hankuk được thành lập từ năm 1954, trong suốt hơn một nửa thế kỉ xây dựng và phát triển, trường đã trở thành một trong những trường đại học lớn với hơn 29.000 sinh viên đang theo học 48 ngoại ngữ khác nhau. Mục tiêu của HUFS là đào tạo ra những sinh viên ưu tú, thấu hiểu các nội dung về văn hóa, toàn cầu.

Xem chi tiết

Đăng ký