CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC TIẾNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC DAEGU

Trường Đại học Deagu University được thành lập vào năm 1956 và được đánh giá chất lượng đào tạo tốt và có các chế độ học bổng hỗ trợ sinh viên. Đồng thời, trường cũng được bầu chọn là trường Đại học có chất lượng giáo dục tốt về kỹ thuật, công nghệ, luật, quản trị, công nghệ thông tin,...

Xem chi tiết

ĐẠI HỌC DAEGU - TOP 1%

Trường Daegu là trường đầu tiên tại Hàn Quốc đào tạo hệ Đại học sớm nhất cả nước. Trường 대구대학교 Hàn Quốc được bầu chọn là trường Đại học có chất lượng giáo dục về kỹ thuật, công nghệ, luật, quản trị, công nghệ thông tin.....

Xem chi tiết

Đăng ký