TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÓ TỈ LỆ XIN VIỆC LÀM CAO NHẤT HÀN QUỐC - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HANBAT

Trường đại học Quốc Gia Hanbak được thành lập năm 1927 tại thành phố Daejeon, thành phố trung tâm của Hàn Quốc. Trường có 5 đại học chuyên ngành, 22 ngành chuyên khoa và 4 viện cao học.

Xem chi tiết

Đăng ký