SO SÁNH 잘못 VÀ 잘 못- Nhiều dù người học tiếng Hàn đã lâu vẫn cảm thấy thấy khó khăn khi phân biệt 잘못 và 잘 못
- Tuy chỉ có sự khác biệt về khoảng cách giữ 2 từ “잘” và “못” nhưng cụm từ ghép này cũng đồng thời bị thay đổi về mặt ý nghĩa
- Khi nói sẽ không nhận ra sự khác biệt nhiều

1. 잘못 + V
-  잘못 đứng trước  động từ
- Với những động từ có “하다” (공부하다, 요리하다...) thì 잘못 đứng trước “하다”
- Mang nghĩa “nhầm”, “sai”

Ví dụ
- 저는 문자를 잘못 보냈어요. 죄송합니다 : Tôi gửi nhầm tin nhắn. Xin lỗi ạ
- 오모, 전화번호를 잘못 썼어요 : Ôi không, tôi viết nhầm số điện thoại rồi


2. 잘 못 + V
- 잘 못 đứng trước động từ
- Với những động từ có “하다” (공부하다, 요리하다...) thì 잘 못 đứng trước “하다”
- Mang nghĩa “không tốt”, “không giỏi”, “dở”
- Trái nghĩa với “잘 + V”

Ví dụ
- 저는 요리를 잘 못 해요 : Tôi nấu ăn không giỏi
- 한글을 잘 못 써요 : Tôi viết chữ Hàn xấu


• VÍ DỤ SO SÁNH
- 잘못 써요 : Tôi viết nhầm
- 잘 못 써요 : Tôi viết xấu


ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Address: 502 Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Bình, Q.9, Tp Hồ Chí Minh
                 Lầu 5 (Tòa nhà mới) Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II
Hotline: 0901 879 877
Website:http://issiloo.edu.vn/
Facebook: Học Tiếng Hàn cùng Issiloo
Email: kr-info@issiloo.edu.vn