TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ TELESALE

Do nhu cầu cần bổ sung nguồn nhân lực để phát triển mục tiêu và hiệu quả kinh doanh cho công ty , ISSILOO cần tuyển 1 nhân viên Telesale.

Xem chi tiết

Tuyển dụng 2017 tại Trung Tâm Hàn Ngữ Issiloo

Với sự phát triển của Trung Tâm ISSILOO, trong năm 2017 chúng tôi tuyển dụng thêm nhiều vị trí: 1 Quản lí trung tâm,  2 nhân viên Marketing, 1 nhân viên Tư Vấn, 1 giáo viên Hàn Ngữ, 1 nhân viên thiết kế (part -time) 

Issiloo là một môi trường năng động và trẻ. Chúng tôi khuyến khích như ý tưởng và thực thi ý tưởng thành sự thật. Hơn thế nữa, chúng tôi hiểu được thành công của mỗi cá nhân sẽ đóng góp và thành công của một tập thể và người lại. Bạn có mong muốn trở thành một phần của chúng tôi? 


Xem chi tiết

Đăng ký